Tôi chỉ có một suy tư - bầu trời đầy sao trên đầu và quy luật luân lý trong tôi...

Tôi chỉ có một suy tư - bầu trời đầy sao trên đầu và quy luật luân lý trong tôi...
Home » » Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt nam 1992

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt nam 1992

Written By Unknown on Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013 | 13:04

GS Ngô Bảo Châu
Cùng viết Hiến pháp

GS Đàm Thanh SơnDự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt nam 1992 đã gây nên sự chú ý rộng rãi
trong người dân. Trang Cùng viết Hiến pháp này ra đời nhằm tạo thêm
một không gian đối thoại cho tất cả những người quan tâm đến việc sửa
đổi Hiến pháp, để họ có thể cùng thảo luận về chủ đề này một cách
nghiêm túc và dân chủ.

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia. Hiến pháp phải chứa
đựng những nguyên tắc làm nền tảng cho việc xây dựng thể chế chính
trị, tổ chức và vận hành của nhà nước, bảo vệ những quyền cơ bản của
người dân. Một bản hiến pháp tốt là bước đầu tiên để đảm bảo cho các
công dân cùng nhau xây dựng một cuộc sống hoà bình, tự do, một xã hội
dân chủ và công bằng, cái mà xét cho cùng, chính là lý do cho sự tồn
tại của mọi thiết chế xã hội. Tuy đều có hoặc đều dựa vào nền tảng
triết học này, hiến pháp của các nước đã ra đời trong những bối cảnh
lịch sử khác nhau, đã bị chi phối bởi những hệ thống quyền lợi, những
sức mạnh chính trị khác nhau, và rốt cuộc chúng đã có những dấu ấn
khác nhau lên lịch sử phát triển của mỗi nước. Để hiểu Hiến pháp 1992
và tham gia tích cực vào việc sửa đổi nó, thiết nghĩ cần tham chiếu
các bản Hiến pháp Việt nam đã từng có trước đó, cũng như những bản
Hiến pháp đã có dấu ấn trong lịch sử thế giới.

Cùng viết Hiến pháp sẽ đăng, hoặc đăng lại những bài viết phân tích về
những nội dung cụ thể của Dự thảo sửa đổi hiến pháp Việt nam 1992, về
bối cảnh ra đời, dấu ấn lịch sử của những hiến pháp quan trọng trên
thế giới, và sẽ đặc biệt quan tâm đến những yếu tố làm nên sức sống và
sức mạnh của một bản hiến pháp, như một hệ qui chiếu trong một thế
giới luôn luôn vận động, chứ không chỉ đơn thuần như một công cụ cho
công tác quản lý nhà nước.

Cùng viết Hiến pháp khuyến khích đối thoại giữa các tác giả, và với
độc giả. Cùng viết Hiến pháp đề cao tinh thần tôn trọng trong đối
thoại, tôn trọng người viết, tôn trọng người đọc, tôn trọng ngữ pháp
tiếng Việt. Cùng viết Hiến pháp khuyến khích tranh luận thẳng thắn dựa
trên lý lẽ và dẫn chứng, không lấy phẫn nộ làm phương pháp tranh luận,
không nhận đăng những ý kiến có tính qui kết vô căn cứ, có tính thoá
mạ, vu khống hoặc lạc đề.

Cùng viết Hiến pháp chủ trương hạn chế nội dung trong phạm vi những
vấn đề liên quan trực tiếp đến Hiến pháp và việc xây dựng một nhà nước
pháp quyền. Các vụ việc cụ thể nếu được nêu sẽ khoanh định dưới dạng
thức học thuật để nghiên cứu tính hợp lý và nhất quán của Hiến pháp và
pháp luật. Cùng viết Hiến pháp không tham gia vào việc bình luận, phán
xét đúng sai trong những vụ việc cụ thể.

Cùng viết hiến pháp ra đời ngày 1/2/2013 để tạo ra một không gian đối
thoại dân chủ về việc sửa đổi Hiến pháp, và sẽ được duy trì ít nhất
đến ngày 31/03/2013 để phục vụ việc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo
sửa đổi Hiến pháp 1992. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu tạo
điều kiện cho những đối thoại thẳng thắn về xây dựng nhà nước pháp
quyền ở Việt Nam.

Nhóm khởi xướng

Ngô Bảo Châu
Đàm Thanh Sơn
Nguyễn Anh Tuấn


Share this article :
 
Support : Creating Website | phuctriethoc | NGUYỄN VĂN PHÚC
Copyright © 2013. PHÚC ... - All Rights Reserved
By Creating Website Published by KINH TẾ HỌC
Proudly powered by NGUYỄN VĂN PHÚC
NGUYỄN VĂN PHÚC : Website | Liên hệ | phuctriethoc@gmail.com
Proudly powered by Triết học kinh tế
Copyright © 2013. PHÚC ... - All Rights Reserved